รายนามผู้บริจาค

บัญชี: วัดเกาะวาลุการาม เลขที่: 503-0-07047-8 ธ.กรุงไทย สาขาลำปาง

ลำดับ นามผู้บริจาค บริจาคเพื่อ จำนวนเงิน(บาท) วัน/เดือน/ปี
21 นางสาวศศิธร คุณสมบัติ สร้างฐานพระนอนไม้ 200 13/10/3106
20 นายชัชวาล เทอดผดุงชัย สร้างฐานพระนอน 500 13/10/2563
19 นางสาวนันทิดา เจียมสมัย สร้างฐานพระนอน 888 13/10/2563
18 นางพรรณนา จาตุรพาณิชย์ สร้างฐานไม้พระนอน 1,000 13/10/2563
17 คุณนพดล-อ.พูลพัฒน์ ผดุงพงษ์ และครอบครัว ร่วมทอดกฐิน 1,000 20/10/2563
16 น.ส.นฤศพร รักษลิขิต ,นายอัครยศ รักษลิขิต ร่วมทอดกฐินวัดเกาะ. 500 18/10/3106
15 ครอบครัว โสฬสลิขิต ร่วมทอดกฐิน 500 18/10/2563
14 อมาริตา ภวัตเหมสกุล รบกวนแปลนามสกุล และชื่อค่ะ 200 05/09/2563
13 ครอบครัว วัณณกุล ค่าไฟฟ้า อุทิศพ่ออดิศร วัณณกุล 200 25/08/2563
12 คุณสมหวัง-ประนอม พุ่มน้อย และครอบครัว บำรุงค่าน้ำ ค่าไฟ 9,000 09/08/2563
11 แม่สายบัว สายโรจน์ ค่าไฟฟ้า,บำรุงวัด 1,000 20/07/2563
10 ชมรมแพทย์แผนไทยฯ บำรุงวัดเกาะฯ 2,000 12/07/2563
9 นุสบา พิลาศร ถวายโคมประทีป 100 05/07/2563
8 วรวุฒิ ปัญญา ถวายสังฆทาน 100 05/07/2563
7 นาย ปัญจะ มงคลจันทร์ และครอบครัว สร้างโบสถ์วิหาร 1,000 05/07/2563