รายนามผู้บริจาค

บัญชี: วัดเกาะวาลุการาม เลขที่: 503-0-07047-8 ธ.กรุงไทย สาขาลำปาง

ลำดับ นามผู้บริจาค บริจาคเพื่อ จำนวนเงิน(บาท) วัน/เดือน/ปี
21 นางสิริรักษ์ สุขรัตน์ บำรุงค่าไฟฟ้า 100 29/06/2563
20 กลุ่ม​สืบสาน​วัฒนธรรม​จาว​เวียง​ละ​กอน​ ค่าน้ำ-ไฟฟ้า 500 29/06/2563
19 นางสายบัว สายโรจน์ ถวายภัตตาหาร ทำบุญวันเกิด 2,000 15/06/2563
18 คุณวงศ์ทิพย์สุดา ลินพิศาล บำรุงค่าน้ำ-ไฟฟ้า 1,000 26/06/2563
17 ด.ญ. อรณิชา ,พิชชาภา ทองสิทธิ์ งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 500 02/04/2563
16 คุณณัฐพล โอวาททัศนีย์ เจ้าภาพงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2,500 01/04/2563